Найпоширенішою категорією осіб, які мають право на усі види правничих послуг від системи безоплатної правничої допомоги, є люди з низьким доходом.

Фото без опису

Згідно статті 14 Закону України “Про безоплатну правничу допомогу” право на безоплатну вторинну правничу допомогу, що полягає у захисті; здійсненні представництва інтересів в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; складенні документів процесуального характеру, мають повнолітні особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо їхній середньомісячний дохід, розрахований відповідно до методики, затвердженої Міністерством юстиції України, не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до закону для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення.

Таким чином, право на правничі послуги від системи безоплатної правничої допомоги мають: працездатні особи, якщо їх середньомісячний дохід не перевищує двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб, а саме, - 6056 грн та пенсіонери, якщо їх середньомісячний дохід не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб - 4722 грн.

Відповідно до Методики розрахунку середньомісячного доходу для визначення належності осіб до суб'єктів права на безоплатну вторинну правничу допомогу, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 15 травня 2024 року №1445/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 травня 2024 року за 714/42059, до середньомісячного доходу суб'єкта права на безоплатну вторинну правничу допомогу враховуються:

1) будь-який місячний (річний) оподатковуваний дохід платника податку, визначений податковим законодавством;

2) суми пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації пенсії, доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, щомісячної доплати до пенсії, адресної допомоги до пенсійної виплати та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством) або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом, а також пенсій з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, такі пенсії не підлягають оподаткуванню чи оподатковуються в країні їх виплати;

3) соціальні виплати, які призначаються відповідними уповноваженими органами, у тому числі пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу, крім:

- частини допомоги при народженні дитини, виплата якої проводиться одноразово;

- частини допомоги при усиновленні дитини, виплата якої проводиться одноразово;

- одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня";

- тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме;

- державної допомоги особі, яка доглядає за дитиною, хворою на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, за дитиною, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність;

- державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

- державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, у тому числі з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях; грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях;

- допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам;

- житлової субсидії;

- державної соціальної допомоги, яка виплачується з надбавкою на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи A, за особою з інвалідністю з дитинства I групи підгрупи A;

- одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" / грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка";

- компенсації вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня";

- компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги;

- разової грошової виплати до Дня Незалежності України, передбаченої законами України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" і "Про жертви нацистських переслідувань";

- інших неоподатковуваних доходів;

4) інші доходи, які зазначено особою в заяві про надання безоплатної вторинної правничої допомоги за формою, встановленою Координаційним центром з надання правничої допомоги.

До середньомісячного доходу суб'єкта права на безоплатну вторинну правничу допомогу не враховуються:

1) сплачені (за умови документального підтвердження фактичної сплати) та отримані аліменти;

2) допомога на поховання;

3) одноразова грошова допомога у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві;

4) допомога, компенсація, яка надається відповідно до законодавства за рішеннями органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, є одноразовою та отримана протягом одного календарного року;

5) грошове забезпечення військовослужбовців строкової служби;

6) суми, які сплачуються підприємствами, установами, організаціями за договорами добровільного медичного страхування своїх працівників;

7) допомога громадських та благодійних організацій;

8) оплата праці членів виборчої комісії (у тому числі пенсіонерів та осіб, які тимчасово не працюють) у день виборів, у день повторного голосування і в дні встановлення підсумків голосування;

9) вартість безоплатно отриманих санаторно-курортних путівок, технічних та інших засобів реабілітації, у тому числі грошова компенсація вартості самостійно придбаних технічних засобів реабілітації, вартість отриманих дитячих новорічних подарунків;

10) за умови документального підтвердження нарахований, але фактично не виплачений дохід у вигляді:

- заробітної плати (суддівської винагороди; грошового забезпечення; інших виплат відповідно до трудового договору / контракту), отриманої як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, у розмірі, що залишається після сплати податку на доходи фізичних осіб;

- суми пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації пенсії, доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, щомісячної доплати до пенсії, адресної допомоги до пенсійної виплати та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством), щомісячного довічного грошового утримання суддів у відставці;

11) допомога на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім'ї;

12) допомога у зв'язку з вагітністю та пологами;

13) одноразова допомога потерпілому внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання (членам його сім'ї та особам, які перебували на його утриманні в разі смерті потерпілого);

14) допомога, отримана в межах програми "єПідтримка";

15) суми, які виплачуються з державного чи місцевого бюджету на придбання житла відповідно до законодавства;

16) матеріальна допомога дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім'ям, а також сім'ям із трьома і більше дітьми з урахуванням тих, над якими встановлено опіку чи піклування, яка виплачується за рахунок коштів місцевих бюджетів;

17) спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняка великої рогатої худоби, який народився в господарствах фізичних осіб;

18) вартість наданих соціальних послуг.

Обчислення середньомісячного доходу суб'єкта права на безоплатну вторинну правничу допомогу проводиться центром з надання безоплатної правничої допомоги на підставі звернення про надання такої допомоги та відомостей / документів про його доходи.

Середньомісячний дохід суб'єкта права на безоплатну вторинну правничу допомогу обчислюється шляхом ділення на 3 загальної суми доходу суб'єкта права на безоплатну вторинну правничу допомогу за один квартал, який передує місяцю, що є попереднім до місяця звернення, якщо інше не передбачено законодавством.

 

Для отримання додаткової інформації можна зателефонувати до контактного центру системи БПД за номером 0 800 213 103звінки зі стаціонарних та мобільних телефонів у межах України безкоштовні), для дзвінків з-за кордону номер +38 044 363 10 41 (вартість дзвінка з-за кордону за тарифами вашого оператора зв’язку) або звернутися до найближчого центру чи бюро.

 

 

 

Головний юрист сектору

“Ярмолинецьке бюро правничої допомоги“                                                                    Наталія КОСТЮК