Програма

підтримки міні-проектів, розроблених учнями закладів загальної середньої освіти Солобковецької ОТГ  «Юніор старт» на 2019 – 2020 роки

 

ВСТУП

Програма підтримки міні-проектів, розроблених учнями закладів загальної середньої освіти Солобковецької ОТГ «Юніор старт» спрямована на залучення учнівської молоді до вирішення соціально-економічних проблем територіальної громади.

Суть Програми: надати учнівській молоді можливості реалізувати власні ініціативи в різних галузях/сферах соціально-економічного життя/розвитку громади за рахунок коштів місцевого бюджету та інших коштів, не заборонених чинним законодавством.

Програма враховує пріоритетні напрями розвитку громади, передбачає впровадження практичних інструментів проектно-орієнтованого управління місцевим розвитком.

 

І. МЕТА ПРОГРАМИ

 • підвищення активності учнівської молоді Солобковецької ОТГ;
 • розвиток учнівських ініціатив та залучення школярів до вирішення питань соціально-економічного розвитку громади;
 • налагодження ефективного діалогу з владою та учнівським самоврядуванням;
 • надання учнівській молоді можливості реалізувати свої ініціативи в галузі спорту, дозвілля, екології, культури, соціального захисту та інших сферах, пов'язаних з покращенням соціально-економічного становища в громаді;
 • виховання у школярів патріотичного ставлення до своєї громади та розвиток особистих лідерських якостей учнівського активу шкіл.

 

ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

1. Стимулювання самоорганізації учнів шляхом надання фінансової підтримки їх ініціативам.

2. Залучення учнівської молоді до вирішення соціально-економічних проблем територіальної громади.

3. Реалізація учнівських ініціатив, спрямованих на вирішення соціально-економічних проблем територіальної громади.

4. Підвищення професійного рівня представників органів місцевого самоврядування, учнівської молоді з питань управління проектами.

5. Поширення позитивного досвіду розв’язання проблем місцевого розвитку, набутого в процесі реалізації міні-проектів.

6. Розвиток співпраці органів місцевого самоврядування, суб’єктів підприємницької діяльності та учнівської молоді в реалізації проектів місцевого розвитку.

 

ІІІ. Умови проведення конкурсу:

Участь у конкурсі можуть брати учні закладів загальної середньої освіти Солобковецької ОТГ віком від 12 до 17 років.

І етап конкурсу – шкільний, проводиться у ЗЗСО у період з 1 січня до 20 березня 2019 року.

ІІ етап конкурсу – захист міні-проектів, відбудеться в залі засідань Солобковецької сільської ради протягом 10 робочих днів після завершення прийому міні-проектів  

Для участі в конкурсі необхідно підготувати міні-проект за такими напрямками:

 • вирішення найбільш актуальних і конкретних соціальних проблем громади  (благоустрій школи, прибудинкових територій, упорядкування та облаштування дитячих і спортивних майданчиків і т. ін.);
 • покращення екологічного стану в громаді (збирання та вивезення твердих побутових відходів, збереження лісових і водних ресурсів тощо) шляхом проведення різних заходів;
 • робота з дітьми і молоддю, групи ризику та пропаганда здорового способу життя;
 • розвиток молодіжних ініціатив та волонтерського руху;
 • організація дозвілля молоді, підтримка молодіжних клубів і гуртків;
 • краєзнавство, вивчення та збереження історичного минулого «малої батьківщини»;
 • інші ідеї, пов'язаної з покращенням соціально-економічного становища в громаді.

Загальна вартість одного міні-проекту не може перевищувати 10 тисяч гривень.

 

ІV. Обов’язкові розділи міні-проекту:

 • титульний аркуш, у якому обов’язково має бути зазначено назву навчального закладу, клас, де навчається учасник конкурсу, назва міні-проекту, а також прізвище, ім’я, по батькові його автора;
 • зміст міні-проекту;
 • актуальність обраного напряму й теми;
 • мета, основні завдання та шляхи для досягнення визначених цілей;
 • опис заходів міні-проекту та робочий план;
 • очікувані результати міні-проекту (їх оцінка);
 • орієнтовний бюджет міні-проекту;
 • соціальний ефект від впровадження міні-проекту.

Орієнтовний обсяг міні-проекту – до 5 друкованих сторінок (шрифт TimesNewRoman, 1,5 інтервали). Міні-проект може також містити додатки у вигляді таблиць, схем, графіків, діаграм, малюнків тощо).

V. Критерії оцінки міні-проектів:

 • творчий підхід;
 • актуальність обраної теми;
 • нестандартне вирішення проблеми, пов'язаної з покращенням соціально-економічного становища в громаді;
 • повнота розкриття запропонованої ідеї та висвітлення реальних шляхів її реалізації;
 • реалістичність плану виконання міні-проекту на території громади;
 • відповідність бюджету міні-проекту його робочому плану;
 • підготовка презентації проекту;
 • захист проекту (уміння переконати слухачів, грамотність та презентабельність матеріалів міні-проекту);
 • відповідність міні-проекту умовам конкурсу.

Міні-проекти оцінюватимуться членами журі, до складу якого будуть запрошені представники Хмельницького Центру розвитку місцевого самоврядування, сільської ради, відділу освіти Солобковецької ОТГ, інших місцевих органів виконавчої влади та мешканці громади.

 

VІ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

1. Вирішення місцевих проблем територіальної громади.

2. Поширення позитивного досвіду розв’язання проблем місцевого розвитку, набутого в процесі реалізації міні-проектів.

3. Об'єднання ресурсів органів місцевого самоврядування, учнівської молоді та мешканців громади для вирішення соціально значимих проблем громади.

4. Покращення навичок представників органів місцевого самоврядування, учнівської молоді планування та реалізації проектів, підвищення спроможності громади у реалізації проектів.

5. Активізація участі громади у місцевих, регіональних, національних та міжнародних грантових програмах.

6. Підтримка створення локально керованих джерел і мереж передового досвіду і знань з мобілізації громади та спільного врядування.

 

Х. МОНІТОРИНГ ПРОГРАМИ

1. Основним завданням моніторингу є забезпечення ефективного виконання міні-проектів та ефективного використання коштів місцевого бюджету.

2. Фінансовий моніторинг реалізації міні-проектів здійснює Солобковецька сільська рада.

3. Контроль за ефективним використанням коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.

4. Управління проектами здійснюється виконавчим органом влади спільно з авторами міні-проектів.

5. На всіх етапах реалізації міні-проектів автори проекту забезпечують відеозвіт про хід виконання міні-проекту та результати, яких вони досягли.