Солобковецька громада

Хмельницька область, Хмельницький район

Програма соціально-економічного та культурного розвитку населених пунктів Солобковецької сільської ради на 2018 рік

І. Вступ

Програма соціально-економічного та культурного розвитку населених пунктів Солобковецької сільської ради на 2018рік (надалі - Програма) розроблена відповідно до Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».

Програма розроблена на основі аналізу поточної ситуації в господарському комплексі об’єднаної територіальної громади та прогнозів і пропозицій підприємств і організацій, виходячи із загальної соціально-економічної ситуації, що склалася на відповідній території, з урахуванням можливостей та місцевих ресурсів, відповідно до пріоритетних напрямків розвитку населених пунктів об’єднаної територіальної громади. Програма розроблена на підставі Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» від 23.03.2000 р. № 1602- ІІІ; постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету»; вимог до реалізації Плану дій “Україна – ЄС», Розпорядження КМУ від 01.10.2014 року № 902 «Про національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року» та Стратегії інноваційного розвитку України на 2010 – 2020 років умовах глобалізаційних викликів».

Програма є комплексною системою завдань та засобів їх виконання на 2018 рік, що визначає цілі та стратегію розв’язання соціальних і економічних проблем розвитку територіальної громади, задає комплекс конкретних, узгоджених заходів економічного, соціального і культурного розвитку громади, прогнозує динаміку основних показників.

Відповідно до оцінки тенденцій соціально-економічного розвитку населених пунктів територіальної громади та наявних проблем у Програмі визначено цілі та завдання соціально-економічної та культурної політики сільської  ради на 2018 рік, спрямовані на розвиток сіл.

Метою програми є зростання добробуту і підвищення якості життя населення Солобковецької сільської ради за рахунок забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці, підвищення її конкурентоспроможності, як основи для збалансованого зростання стандартів та показників економічного розвитку. Програма визначає цілі, завдання та основні заходи економічного і соціального розвитку Солобковецької сільської ради на 2018 рік.

Фінансування передбачених Програмою заходів буде здійснюватися за рахунок коштів підприємств, місцевого бюджету, інвесторів, а також коштів державного бюджету, що спрямовуються на реалізацію державних цільових програм, та інших джерел не заборонених чинним законодавством.

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни та доповнення до Програми затверджуються Солобковецькою сільською радою за пропозиціями виконавчих органів сільської ради.

 

ІІ. Аналітична частина

    1. Географічне розташування, опис суміжних територій

Солобковецька об’єднана територіальна громада утворена (рішенням про добровільне обєднання) 06 червня 2017 року.

Територія Солобковецької об’єднаної територіальної громади згідно з адміністративно-територіальним устроєм України входить до складу Ярмолинецького району Хмельницької області. 

Солобковецька об’єднана територіальна громада (далі – Солобковецька сільська рада) утворилася на базі об’єднання 4 сільських рад Ярмолинецького  району з адміністративним центром с.Солобківці та складає 15,7% від всього району

До її складу ввійшли 8 населених пунктів з чотирьох сільських рад  Солобковецької (с. Солобківці), Глушковецька (с.Глушківці, с.Глушковецьке, с.Слобідка-Глушковецька), Проскурівська (с.Проскурівка, с.Корначівка, с.Майдан-Морозівський), Стріховецька (с.Стріхівці) розташована у Ярмолинецькому районі Хмельницької області.

Загальна площа території     ради становить 140,56 кв.км.  

Відстань від адміністративного центру  громади до обласного центру – 43 кілометри.

Територія Солобковецької об’єднаної територіальної громади є нерозривною, її межі визначаються по зовнішніх межах юрисдикції рад територіальних громад, що об’єдналися.

Суміжними територіями громади є:

1) зі сходу – с. Тарасівка, с Адамівка Віньковецького р-ну.

2) з півдня – с. Морозів, с.Маліївці, с.Міцівці Дунаєвецької сільської ОТГ

3) з південного сходу – с.Великий Олександрів Віньковецького р-ну.

4) з заходу – с.Савинці, с.Удріївці, с.Лошківці

5) з півночі – с.Соколівка, с.Сутківці, с.Баранівка

 

Сільські ради, на базі яких створена Солобковецька об’єднана територіальна громада

 

 

Територія громади є логістично привабливою, оскільки через неї  проходить автодорога національного значення Н-03 «Житомир-Чернівці» та автомобільний шлях регіонального значення Т-2315 «Нова Ушиця - Віньківці Солобківці ».

Територія розташована у межах Поліської зони України. Клімат м’який, помірно-континентальний, зими помірно холодні. Середньодобова температура найхолоднішого місяця (січня) – 6,7 С°. Середньодобова температура найтеплішого місяця (липня) + 19,6 С°.

Гідрографічна сітка громади представлена правою притокою річки  Ушка та багаточисельними ставками.

Територія громади в достатній мірі забезпечена підземними водними ресурсами.

Загальна кількість сільськогосподарських угідь складає 11,689 тис. га. Розораність сільськогосподарських земель території громади складає 80%,

Ліси та лісоукриті площі становлять 1,227 тис. га. Лісистість території громади складає 0,9%.

2.2. Демографічна ситуація, ринок праці

Загальна демографічна ситуація на території громади характеризується від’ємним природним приростом населення.

Станом на 01.01.2017 року загальна чисельність населення об’єднаної територіальної громади складає 4727 осіб та 2894 двори (детальну інформацію наведено на діаграмах), у тому числі дітей дошкільного віку - 301,  шкільного віку - 415.

 

 

На території Солобковецької об’єднаної  громади, зареєстровано 36 юридичних осіб та 52 фізичних осіб-підприємців.

Поряд із вирішенням проблеми зайнятості Солобковецька сільська рада значну увагу приділяє питанням підвищення рівня життя населення та соціального захисту.

Заборгованість із виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах відсутня.

2.3. Стан розвитку інфраструктури

2.3.1. Транспорт та транспортна інфраструктура

Солобковецька об’єднана територіальна громада має вигідне транспортне сполучення. Територією громади проходить автодорога національного значення Н-03 «Житомир-Чернівці» та автомобільний шлях регіонального значення Т-2315« Нова Ушиця - Віньківці -Солобківці.».

Транспортне сполучення жителів населених пунктів громади виконувались автомобільним транспортом загального користування у приміському та міжміському сполученні.

Постійним транспортним сполученням з нинішнім адміністративним центром – с.Солобківці забезпечені майже всі населені пункти громади.

 

Відстань від сіл до адміністративного центру ОТГ (км)

п/п

Найменування  населених пунктів, що

входять до складу ОТГ

Відстань до адміністративного центру ОТГ, кілометрів

1

с. Глушківці

3

2

с. Глушковецьке

6

3

с. Корначівка

19

4

с. Майдан-Морозівський

21

5

с. Проскурівка

15

6

с. Слобідка - Глушковецька

5

7

с. Солобківці

0

8

с. Стріхівці

8

 

Основними проблемами транспортної інфраструктури є незадовільний стан доріг, висока вартість пасажироперевезення, відсутність державного фінансування на проїзд громадян пільгових категорій, невисокий пасажиропотік.

 

      1. Соціальна інфраструктура

Медичну допомогу населенню Солобковецької громади надають: КЗ «Ярмолинецький районний центр первинної медико-санітарної допомоги», до складу якого входять:

  • Солобковецька амбулаторія загальної практики сімейної медицини
  • Фельдшерсько акушерський пункт с. Корначівка
  • Фельдшерсько-акушерський пункт с.Проскурівка
  • Фельдшерський пункт с. Стріхівці
  • Фельдшерсько-акушерський пункт с. Глушківці

Мережа навчальних закладів відповідає освітнім потребам населення Солобковецької об’єднаної громади і сформована у відповідності з демографічною ситуацією. В громаді  функціонує Солобковецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Солобковецької сільської ради. Глушковецька ЗОШ  І-ІІІ ступенів, Стріховецька  ЗОШ І-ІІІ ступенів, Проскурівська ЗОШ І-ІІ ступенів. Також на території Солобковецької ОТГ функціонують 4 дитячі дошкільні заклади В цих закладах навчається та виховується 415 учнів та 125 дошкільнят. Успішно функціонує Дитяча музична школа, в якій навчається 81 учень.

На території Солобковецької об’єднаної територіальної громади функціонують 4 сільських будинки культури та 2 сільських клуби.

 

2.3.3.Основні показники аграрного комплексу.

На сьогодні агропромисловий комплекс є однією з провідних галузей економіки громади, стан справ у якій впливає на рівень та якість життя населення.

В галузевій структурі сільського господарства рослинництво становить  99,7%, тваринництво – 00,3%.

Завдяки  впровадженню у виробництво ресурсозберігаючих технологій та удосконалення системи насінництва сільськогосподарських культур підприємства які обробляють землі на території громади отримують високу врожайність зернових культур.

На території громади діють такі найбільші аграрні бюджетоутворюючі підприємства: ТОВ «Енселко Агро», ТОВ «Мрія Фармінг Поділля», ДП ДГ «Проскурівка», ФГ «Європа Агро Плюс», АІК «Ярмолинці», ТОВ «СГП Агропромтехніка», ТОВ «Рустель», ТОВ «Агро-М», ТОВ «Лани Поділля».

2.3.4 Аналіз фінансової спроможності Солобковецької ОТГ на 2018 рік

Оцінку фінансової спроможності Солобковецької ОТГ проведено на основі планових показників бюджету на 2018 рік.

Планові показники доходів бюджету Солобковецької ОТГ на 2018 рік (на 01.01.18)

Доходи:

Загальний фонд (грн.)

Спеціальний фонд (грн.)

Без урахування трансфертів

14285771,0

264000,0

Всього доходів ( з урахуванням трансфертів з державного бюджету)

28615134,0

264000,0

Разом доходів

28879134,0

Питома вага дотаційності бюджету

49,62%

Згідно розрахунків - власні доходи на 1 мешканця становлять 3078,01 грн.

Найвищим бюджетоутворюючим показником є податок на доходи фізичних осіб, який становить 51,98% від загального обсягу власних доходів (без урахування трансфертів з державного бюджету). Найбільшими платниками ПДФО є ТОВ «Енселко Агро», Солобковецький навчально-реабілітаційний центр обласного підпорядкування де працює 78 працівників, ТОВ «Мрія Фармінг Поділля».

Також на території Солобковецької ОТГ успішно функціонує підприємство переробної промисловості Хмельницька філія ТЗОВ «Яблуневий  дар», торгівельні послуги надають 24 функціонуючих торгових точки, у тому числі 17 магазинів, 2  АЗС, 2 аптеки та 3 заклади громадського харчування, що також забезпечує фінансові надходження до бюджету.

Інструментами виконання Програми є цільові програми, затверджені сільською радою, заходи яких увійшли як складові до програмних заходів.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано