РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОГРАМИ І ПРОЕКТУ

Номер проекту 021440-ХМ
Назва проекту Продукція з сільського двору до міської оселі: система доставки сільськогосподарської продукції в межах Хмельницького регіону
Заявник Солобковецька сільська рада
Технічне завдання  
Тематичний напрям реалізації проекту Проект добровільно об’єднаних територіальних громад
Номер і назва завдання зі Стратегії розвитку регіону Стратегічна ціль 3: Розвиток сільських територій та територій навколо міст регіону. Операційна ціль 3.1: Підвищення продуктивності сільськогосподарського сектору.Захід 3.1.1: Покращення організації ринків для сільськогосподарських товарів і зв’язку міст і
Період реалізації проекту З 01.2019 по 12.2021
Область Хмельницька
Район Ярмолинецький

АННОТАЦІЯ ПРОЕКТУ

Проект «Продукція з сільського двору до міської оселі: система доставки сільськогосподарської продукції в межах Хмельницького регіону» спрямований на досягнення наступних цілей:

Загальна. Створення умов для розвитку підприємницької діяльності, шляхом налагодження нових ринків збуту сільськогосподарської продукції у Хмельницькому регіоні.

Конкретна. Полягає у створенні кооперативної моделі реалізації сільськогосподарської продукції з Солобковецької селищної ОТГ в місті Хмельницькому, шляхом впровадження додаткових сервісів в комунікації між виробником і споживачем продукції та налагодження між ними ефективної логістичної системи доставки товарів.

Актуальність Проекту обумовлена наступними чинниками, наявними у регіоні:

- мешканці, що мають надлишок вирощеної продукції, продають її посередникам, які здійснюють закупівлі за дуже низькими цінами, а потім перепродують її на ринках обласного центру з торговою націнкою понад 50%;

- висока роздрібна вартість сільськогосподарської продукції на ринках і в супермаркетах обласного центру зменшує купівельну спроможність населення.

Для того щоб позитивно реагувати на ці зовнішні фактори, виникає все більша потреба у диверсифікації сільськогосподарського підприємництва. Доступ до ринків – це передумова зростання доходів від сільського господарства, особливо для дрібних фермерів. Також близькість місцевих малих і посередницьких центрів до виробничих зон вважається головним чинником розвитку сільського господарства й інших галузей економіки та отримання доходів у сільській місцевості. Сільські громади, сприяючи вдосконаленню структури переробки харчових продуктів і збуту товарів, розраховують на ці ринки у містах. Тісне співробітництво малих і великих міст за сприяння сіл є життєво важливим для підтримки і обслуговування сільських громад.

Проект пропонує комплексний підхід до сільського господарства, ґрунтуючись на тісній взаємозалежності між селом та містом задля розвитку взаємодоповнюючої господарської діяльності та розширення господарської бази міст і сіл. Збільшення диверсифікації сільської економіки, наприклад дрібне виробництво (переробка харчової продукції), важливе для задоволення потреб зайнятості, покращення умов життя, а також утримання та наявність передумов повернення молоді назад у село.

Проект відповідає завданням Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385, плану заходів на 2015-2017 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 жовтня 2015 року № 821;

Спрямований на реалізацію напряму “Розвиток сільської місцевості” операційної цілі “Створення умов для поширення позитивних процесів розвитку міст на інші території, розвиток сільської місцевості” стратегічної цілі стратегії “Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів” та забезпечення здійснення таких завдань:

- надання державної підтримки для підвищення рівня облаштування сільської місцевості як сфери життя, діяльності та побуту селян, розмежування політики щодо підтримки сільського господарства та розвитку сільських територій;

- раціоналізація структури сільськогосподарського виробництва для зростання його доданої вартості;

- диверсифікація сільськогосподарського виробництва, розвиток альтернативних видів економічної діяльності у сільській місцевості; стимулювання зайнятості населення в сільській місцевості поза сферою сільськогосподарського виробництва, включаючи розвиток аграрного бізнесу, сільського туризму, народних ремесел і промислів, підприємств сфери послуг, збору та переробки дикорослих ягід і грибів, лікарської сировини тощо;

- створення умов для соціального розвитку села, стійкої мотивації до соціальної відповідальності бізнесу в аграрному секторі, суміжних секторах виробництва і сфері послуг;

- стимулювання зайнятості населення в сільській місцевості поза сферою сільськогосподарського виробництва, включаючи розвиток аграрного бізнесу, сільського туризму, народних ремесел і промислів, підприємств сфери послуг, збору та переробки дикорослих ягід і грибів, лікарської сировини тощо.

Цільові групи: власники ОСГ та малі фермерські господарства СС ОТГ та інші виробники сільськогосподарської продукції; споживачі сільськогосподарської продукції з міста Хмельницького; мешканці Солобковецької селищної ОТГ.

Конкретні вигоди та очікувані результати від реалізації Проекту містять наступне:

1. Запуск в експлуатацію інтернет - платформа для комунікації між виробниками та споживачами.

Проведені масові заходи (ярмарки, агрофестиваль) дозволяють ознайомити споживачів і сільгосптоваровиробників між собою та асортиментом пропонованої продукції.

Ознайомчі поїздки до особистих домогосподарств виробників СС ОТГ дозволять потенційним покупцям оцінити виробничі умови, сприятимуть встановленню довіри та персональної відповідальності.

Організація ярмарок-конференцій включатиме навчальний компонент та надасть можливість обговорювати проблемні питання.

В результаті здійснення комплексу дій з відбору та підготовки учасників буде сформовано асортимент продукції та внесено на інтернет - платформу.

В загальному у систему кооперації буде долучено 3000 учасників з Хмельницького регіону, з них 700 сімей з міста Хмельницького та 300 домогосподарств з сільської місцевості.

2. Налагоджена системи логістики та інфраструктури для торговельних відносин.

Створено комунальне підприємство, яке здійснюватиме адміністративні та логістичні функції, на його балансі буде знаходитися матеріально - технічна база.

Створений логістичний центр на території м. Хмельницький для зберігання продукції, що буде доставлятися до сільської місцевості.

Закуплені два електромобілі з різними температурними режимами для доставки продукції;

Встановлені малі архітектурні форми: (два МАФи з інфраструктурою консультаційного центру, місцями зберігання продукції та зарядними станціями для електромобілів; чотири  МАФи у вигляді зупинок, з місцями для завантаження/розвантаження товарів).

3. Створена законодавчо регламентована модель торговельних відносин сільського виробника через кооперативні об’єднання різних видів, приватних підприємців та сімейних фермерських господарств.

Створення оптимально ефективної моделі економічної взаємодії учасників,кооперативів, у які будуть залучені 300 домогосподарств з Солобковецької селищної ради.

Проведення тренінгових навчань для сільгоспвиробників з різних тематик (основи підприємництва, кооперація, маркетинг, сертифікація виробництва та інше ).

Результатом стане налагоджена система доставки спеціально обладнаними електромобілями. Два рази на добу авто їде з села в місто ( везе сільськогосподарські продукти для мешканців міста) та один раз на добу у село (завантажене продуктами, яких потребує сільське населення, які не виготовляють у сільській місцевості).

Очікуваний товарообіг в грошовому еквіваленті за період реалізації проекту складає 76 650 000 грн., а зменшення вартості сільськогосподарської продукції для споживачів та продукції яку потребує сільське населення складе в середньому  25%

Для реалізації Проекту на умовах співфінансування планується залучити необхідні кошти з наступних джерел:

Державний фонд регіонального розвитку –  5 827 500,00  грн.

Кошти місцевого бюджету - 647 500,00 грн.;

Загальний бюджет Проекту - 6 475 000,00 грн.

Організації партнери та співвиконавці проекту: Товариство з обмеженою відповідальністю “Агенція сталого розвитку”.

 

Опис проблеми, на розв'язання якої спрямовано проект

Солобковецька сільська об’єднана територіальна громада (СС ОТГ) у своєму складі має 8 населених пунктів та відповідно 4 селищні ради. Чисельність населення Солобковецької сільської ОТГ станом на 1.01.2017 року становить 4920 осіб, з яких близько 2300 чоловіків і жінок працездатного віку.

Сільське населення 100%. Площа СС ОТГ становить 140,56 кв. км.

Бюджет розвитку відсутній. Високій рівень безробіття серед сільського населення - офіційний 9,7%, не офіційний - близько 35-45% населення зайняті нелегально.

Низький рівень підприємницької активності, відсутність економічно привабливих пропозицій на ринку праці, віддаленість від обласного центру (близько 45 км), в якому може бути знайдена робота, призвели до того, що для 55% населення єдиним джерелом життєзабезпечення є самозайнятість через господарювання в межах особистих селянських господарств (ОСГ).

Середній розмір ОСГ в Хмельницькій області від 0,5 до 2 га землі.

Невеликий розмір землеволодіння та зростання виробничих витрат у зв’язку з подорожчанням енергії, насіння, засобів захисту рослин, добрив свідчить, що традиційні методи минулих часів є застарілими і неефективними, та не дозволяє населенню, зайнятому в ОСГ, отримувати достатні прибутки, що й зумовлює високий рівень бідності в сільській місцевості.

Мешканці, що мають надлишок виготовленої продукції, продають її посередникам, які здійснюють закупівлі за несправедливо низькими цінами, а потім перепродують її на ринках обласного центру з торговою націнкою понад 50%.

Наявна також відсутність єдиного стандарту для виготовлення сільськогосподарської продукції.

Завдяки цьому середній рівень доходів на одного мешканця Солобковецької селищної ради становить близько 2500 - 3000 грн. на місяць, що призводить до постійного відтоку населення, активної трудової міграції та зростанню соціальної напруги. Трудова міграція зростає також і у зв’язку із більш лояльними умовами перетину кордону із країнами ЄС. Особливо привабливим стає ринок праці у Польщі у секторі сільського господарства.

Для того, щоб зменшити вплив на СС ОТГ зазначених факторів Проектом пропонується створення та розвиток ефективної системи товарообігу продукції власників ОСГ що забезпечить покращення умов для самозайнятості мешканців СС ОТГ, підвищення підприємницької  активності власників ОСГ, підвищення конкурентоспроможності продукції та зростання надходжень до бюджету ОТГ.

Спрямований на реалізацію напряму “Розвиток сільської місцевості” операційної цілі “Створення умов для поширення позитивних процесів розвитку міст на інші території, розвиток сільської місцевості” стратегічної цілі стратегії “Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів” та забезпечення здійснення таких завдань:

 • диверсифікація сільськогосподарського виробництва, розвиток альтернативних видів економічної діяльності у сільській місцевості; стимулювання зайнятості населення в сільській місцевості поза сферою сільськогосподарського виробництва, включаючи розвиток аграрного бізнесу, сільського туризму, народних ремесел і промислів, підприємств сфери послуг, збору та переробки дикорослих ягід і грибів, лікарської сировини тощо;

 • створення умов для соціального розвитку села, стійкої мотивації до соціальної відповідальності бізнесу в аграрному секторі, суміжних секторах виробництва і сфері послуг.

Стратегія регіонального розвитку Хмельницької області на 2011 - 2020 рр. підтримує даний напрямок, операційна ціль Підвищення продуктивності сільськогосподарського сектору.

Цільові групи:

 • Фермерські господарства СС ОТГ та виробники сільськогосподарської продукції; (з числа осіб, котрі виявили бажання та пройшли відбір, мають надлишок продукції, потребують спростити процес торгівлі, близько 1000 осіб)

 • Споживачі сільськогосподарської продукції з міста Хмельницького.

 • Споживачі продукції з  СС ОТГ;

Кінцеві бенефіціари Проекту, що отримають довгострокову вигоду у перспективі

- сільське населення регіону;

- інші ОТГ;

- споживачі продукції з числа населення міста Хмельницького.

- органи виконавчої влади та місцевого самоврядування;

 

Мета та завдання проекту

Запланована діяльність Проекту відповідає завданням Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385, плану заходів на 2015-2017 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 жовтня 2015 року № 821, а саме:

Державній стратегії регіонального розвитку до 2020, в частині:

Стратегічна ціль 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів.

Операційна ціль: Створення умов для поширення позитивних процесів розвитку міст на інші території, розвиток сільської місцевості.

Стратегії регіонального розвитку Хмельницької Області, в частині:

Стратегічна ціль 3: Розвиток сільських територій та територій навколо міст регіону.

Операційна ціль 3.1: Підвищення продуктивності сільськогосподарського сектору.

 

Загальна мета Проекту. Створення та покращення умов для самозайнятості мешканців СС ОТГ, підвищення підприємницької  активності власників ОСГ, підвищення конкурентоспроможності продукції та зростання надходжень до бюджету ОТГ, шляхом налагодження нових ринків збуту екологічної сільськогосподарської продукції в Хмельницькому регіоні.

Конкретна ціль . Створення кооперативної моделі реалізації сільськогосподарської продукції з СС ОТГ в місті Хмельницькому, шляхом впровадження додаткових сервісів в комунікації між виробником і споживачем продукції та налагодження між ними ефективної логістичної системи доставки товарів.

Загальне завдання Проекту - сприяння стійкому розвитку СС ОТГ через ефективне управління наявними ресурсами, підвищення доходів сільського населення та розвиток альтернативних видів економічної діяльності у сільській місцевості

Конкретні завдання Проекту

- посилення конкурентоспроможності продукції ОСГ, дрібних фермерів та інших зацікавлених учасників СС ОТГ,

- підвищення рівня ефективності господарювання.

Поточні Завдання:

 • підвищити рівень закупівельних цін на сільгосппродукцію, яка виробляється в СС ОТГ;

 • створити нові робочі місця;

 • підвищити рівень підприємницької активності в сфері виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, підвищення її якості і обсягів виробництва;

 • налагодити ефективну та сталу систему постачання до Хмельницького екологічно чистої сільгосппродукції високої якості за конкурентними цінами та своєчасно;

 • підвищити рівень прибутковості господарювання власників ОСГ;

 • підвищити обсягів збуту сільгосппродукції, яка виробляється в СС ОТГ;

 • підвищити рівень самозайнятості населення в СС ОТГ;

 • запровадити інноваційні системи комунікації виробників і споживачів;

 • сприяти впровадженню на території СС ОТГ інноваційних технологій виробництва сільськогосподарської продукції для підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва;

 • застосувати процедури контролю якості та вивести єдині стандарти продукції.

Опис діяльності у рамках проекту

Для реалізації Проекту планується здійснити наступні заходи:

1. Запуск в роботу наявної інтернет - платформи для комунікації між виробниками та споживачами через:

1.1. Відбір учасників Проекту:

 • дослідження виробничого потенціалу серед жителів СС ОТГ;

 • маркетингове дослідження ринку;

 • проведення інформаційної кампанії для мешканців ОТГ та міста;

 • вибір будинків-споживачів у місті;

 • екскурсії для споживачів по садибам майбутніх виробників їхньої продукції.

1.2. Формування асортиментного ряду продукції:

 • проведення  продовольчих ярмарок в селах у складі СС ОТГ;

 • проведення агрофестивалю у місті;

 • розроблення єдиного бренду для продукції, виготовлення необхідних пакувальних матеріалів і тари єдиного зразка;

 • забезпечення контролю якості продукції та дотримання санітарних норм, згідно чинного законодавства;

 • аналіз даних, зібраних під час заходів та формування асортименту для інтернет - платформи

 • внесення інформації на платформу;

 • відпрацювання тестової робочої моделі, аналіз показників ефективності.

 

2. Організація зв’язків між споживачами та виробниками через формування логістичної системи

2.1 Створення комунального підприємства (КП) на території СС ОТГ, яке здійснюватиме адміністративні функції та буде забезпечувати логістику:

 • підготовка документації для створення і реєстрації КП;

 • відбір та навчання персоналу КП.

2.2. Створення логістичного центру (ЛЦ)

 • пошук та підготовка приміщення ЛЦ;

 • придбання необхідного обладнання;

 • облаштування території для оптимізації функціонування центру;

 • відбір та навчання персоналу ЛЦ.

2.3. Придбання двох електромобілів за конкурентною ціною на національному ринку (Україна)

 • аналіз ринку електромобілів і обрання оптимальної моделі автомобіля;

 • придбання автомобілів;

 • облаштування автомобілів необхідним обладнанням;

2.4. Встановлення 6-ти МАФів

 • аналіз територій і визначення місць для встановлення;

 • отримання необхідного пакету дозволів;

 • закупівля обладнання для станцій живлення автомобілів;

 • пошук та відбір підрядників для виготовлення МАФів;

 • встановлення МАФів відповідно до чинного законодавства.

 

3. Впровадження законодавчо - регламентованої моделі торговельних відносин

3.1. Навчання виробників продукції на основі отриманих результатів аналізу

 • розробка програми навчання;

 • відбір експертів для проведення навчання;

 • проведення навчання .

3.2.Сертифікація ОСГ окремих виробників для підвищення конкурентноздатності продукції

3.3. Забезпеч

Очікувані результати

 

Показники успішності проекту

Значення показників станом на початок проекту

Значення показників станом на завершення бюджетного року

Джерела інформації про показники

1 рік проекту

2 рік проекту

3 рік

проекту

1 рік

після завершення проекту

2 рік

після завершення проекту

Діє інтернет - платформа для комунікації між виробниками та споживачами

наявна, не діє на рівні СС ОТГ

Відібрано 100  домогосподарств-учасників Проекту.

1 дослідження виробничого потенціалу СС ОТГ

1 маркетингове дослідження ринку

1 інформаційна кампанія серед мешканців СС ОТГ та міста

Сформовано асортиментний  ряд продукції.

1 продовольчий ярмарок в селах у складі СС ОТГ

1 агрофестиваль у місті Хмельницький

Відібрано 100 домогосподарств-учасників Проекту.

1 інформаційна кампанія серед мешканців СС ОТГ та міста

Збільшено асортиментний  ряд продукції.

Відібрано 100 домогосподарств-учасників Проекту.

1 інформаційна кампанія серед мешканців СС ОТГ та міста

Збільшено асортиментний  ряд продукції.

Відібрано 100 домогосподарств-учасників Проекту.

1 інформаційна кампанія серед мешканців СС ОТГ та міста

Збільшено асортиментний  ряд продукції.

Відібрано 100 домогосподарств-учасників  Проекту.

1 інформаційна кампанія серед мешканців СС ОТГ та міста

Збільшено асортиментний  ряд продукції.

Документи КП (бухгалтерські звіти

Створено КП

відсутні

Створено КП

Набрано персонал

Створено інфраструктуру для системи доставки (ЛЦ, МАФи, електромобілі).

Укладені угоди про співробітництво та партнерство.

Сформувано системи кооперації власників ОСГ.

Налагоджена реалізація продукції

Вихід КП на самоокупність.Зміцнено системи кооперації власників ОСГ.

Зростає обсяг реалізації партій продукції

Сформована стійка прибуткова складова у діяльності КП

Зміцнена та розширена система кооперації власників ОСГ.

Сертифікована продукція.

Зростає обсяг реалізації партій продукції

Сформована стійка прибуткова складова у діяльності КП

Зміцнена та розширена система кооперації власників ОСГ.

Сертифікована продукція за міжнародними стандартами.

Зростає обсяг реалізації партій продукції на зовнішньому ринку

Стійкий розвиток системної кооперації власників ОСГ.

Стійка прибуткова складова у діяльності КП

Зростає обсяг реалізації партій продукції на зовнішньому ринку

Документи КП (бухгалтерські звіти

Статистичні звіти

Створені нові робочі місця

0

Працевлаштовані 12  робітників для КП

Сплачені податки та збори у бюджет СС ОТГ

Сплачені податки та збори у бюджет СС ОТГ

Сплачені податки та збори у бюджет СС ОТГ

Сплачені податки та збори у бюджет СС ОТГ

Сплачені податки та збори у бюджет СС ОТГ

Документи КП (бухгалтерські звіти)

Навчання в ОТГ виробників продукції

Проведено 18 тренінгів для учасників Проекту -  власників ОСГ у сільській місцевості

низький рівень поінформованості, знань та навичок

Проведено 6 тренінгів для

200 учасників

Підвищення рівня знань серед населення СС ОТГ

Проведено 6 тренінгів для

200 учасників

Підвищення рівня знань серед населення СС ОТГ

Проведено 6 тренінгів для

200 учасників

Підвищення рівня знань серед населення СС ОТГ

Запит на 8 тренінгів.

Підвищення рівня знань серед  населення в ОТГ

Створення у СС ОТГ на базі КП навчально-консультативного центру із підтримки самозайнятості власників ОСГ

Діяльність у СС ОТГ навчально-консультативного центру із підтримки самозайнятості власників ОСГ

Списки-учасників 18 тренінгів

Анкети учасників

Аналіз змісту звернень до КП

Сертифіковано та брендовано продукцію

відсутні

Розроблено єдиний бренд для продукції

Виготовлення всіх необхідних
пакувальних матеріалів і тари

Діє система просування та зміцнення бренду
Сертифікована продукція

Діє система просування та зміцнення бренду
Сертифікована продукція

Збільшення асортименту

Діє система просування та зміцнення бренду
Сертифікована продукція за міжнародними стандартами

Збільшення асортименту

Діє система просування та зміцнення бренду
Сертифікована продукція

Збільшення асортименту

Аналітичні та описові звіти КП та ЛЦ

Створені кооперативи та кооперативні міні-виробництва

Відкриття сімейних фермерських господарств та реєстрація ФОПів

0-кооперативів;

10-ФОПів;

19 - фермерських господарств

Сформовано системи кооперації власників ОСГ.

Сформовані передумови для створення кооперативів та SMART-спеціалізації виробників.


 

Зареєстровано до 5-ти кооперативів
Зареєстровано додатково до 30-ти ФОПів

Зареєстровано додатково 5-30 фермерських господарств

Укладені угоди про співробітництво та партнерство.

Вихід кооперативів на прибутковість.Зміцнено системи кооперації власників ОСГ та споживачів.

Зареєстровано додатково до 30-ти ФОПів

Зареєстровано додатково 5-30 фермерських господарств

Зростає обсяг реалізації партій продукції

Сплачені податки та збори у бюджет СС ОТГ

Сформована стійка прибуткова складова у діяльності кооперативів

Зміцнена та розширена система кооперації власників ОСГ.

Сертифікована продукція за міжнародними стандартами.

Зростає обсяг реалізації партій продукції на зовнішньому ринку

Стійкий розвиток системної кооперації власників ОСГ.

Стійка прибуткова складова у діяльності кооперативів

Зростає обсяг реалізації партій продукції на зовнішньому ринку

Аналітичні та описові звіти

Підвищено рівень підприємницької активності серед власників ОСГ

0 %

Активізація діяльності на 5% ОСГ та фермерських господарств

Активізація діяльності на 15% ОСГ та фермерських господарств

Активізація діяльності на 18 % ОСГ та фермерських господарств

Активізація діяльності на 10% ОСГ та фермерських господарств

Активізація діяльності на 10% ОСГ та фермерських господарств

Статистичні звіти

Аналіз змісту звернень до КП

 

Якісні результати

- діє інтернет - платформа для комунікації між виробниками та споживачами.

- налагоджена системи логістики та інфраструктури для торговельних відносин.

- створена законодавчо регламентована модель торговельних відносин сільського виробника через кооперативні об’єднання різних видів, приватних підприємців та сімейних фермерських господарств.

- зареєстровано 5 кооперативів, які об'єднують виробників продукції з Хмельницького регіону;

- створене комунальне підприємство, яке здійснюватиме адміністративні та логістичні функції;

- сформоване сприятливе середовище, що активізує та вмотивовує дрібних фермерів;

- наявний сталий розвиток підприємницького середовища у сільській місцевості.

- висока конкурентоспроможність продукції дрібних фермерів та індивідуальних сільгоспвиробників на регіональних ринках.

- податкові надходження в бюджет СС ОТГ від діяльності новоствореного комунального підприємства, яке адмініструватиме проект;

- податкові надходження від діяльності кооперативів;

- розвиток екологічної інфраструктури в громаді (відкриття станцій для підзарядки електромобілів) та використання електромобілів для транспортування сільськогосподарської продукції з села в місто;

- доступність екологічно чистої продукції з контролем якості з СС ОТГ для мешканців міста Хмельницького;

- процес вирощування/виготовлення сільськогосподарської продукції в домашніх умовах передбачає органічні стандарти, відповідно це сприяє збереженню земельних та водних ресурсів від застосування шкідливих речовин;

- зменшення рівня безробіття та підвищення якості життя мешканців СС ОТГ;

- покращення економічної спроможності та сталості в фермерських та особистих селянських господарствах

 

Кількісні результати

- підвищення зайнятості у СС ОТГ: на 5-7 %

- підвищення рівня відрахувань до бюджетів усіх рівнів за розрахунковий період: на 5,4 млн. грн;

- кількість учасників, котрі увійшли до складу кооперативів : до 500 осіб

- залучено понад 3000 осіб в систему кооперації з Хмельницького регіону (виробники і споживачі);

- очікуваний товарообіг в грошовому еквіваленті за період реалізації проекту :  76 650 000 грн.;

- зареєстровано 5 кооперативів;

- зареєстровано до 60-ти ФОПів;

- зареєстровано 10-60 фермерських господарств;

-залучено до 300 домогосподарств з СС ОТГ у кооперативи;

-залучення близько 700 сімей з міста Хмельницького в систему споживчої кооперації;

- зменшення на 25% вартості продукції для споживачів;

- проведено 1 маркетингове дослідження;

- проведено 1 дослідження виробничого потенціалу території

- проведено 1 продуктова ярмарка-конференція;

- проведено 1 агрофестиваль;

- зареєстроване 1 комунальне підприємство

- встановлено 6 МАФів;

- введено в експлуатацію 1 логістичний центр;

- придбано 2 електромобілі;

- проведено 18 тренінгів для учасників Проекту;.

- створено 12 робочих місць;

Фінансова сталість

Перспективним рішенням сесії ради СС ОТГ у частині про співфінансування,  з бюджету ОТГ буде виділено співфінансування у розмірі не менше 10 відсотків від кошторисної вартості Проекту.

Подальше економічно доцільне та ефективне впровадження Проекту буде  забезпечено комунальним підприємством, логістичним центром та виробничим кооперативом у співпраці із радою СС ОТГ та власниками ОСГ-партнерами.

Період виходу на самоокупність створеної логістичної системи в розрахунку на мінімальні показники прибутку, які закладені в економічну модель може сягати до 10-ти років. Проте за рахунок збільшення кількості зайнятого населення, створення колективних форм господарювання ми отримаємо збільшення податкових надходжень, а отже і збільшення економічного ефекту. Актуальність проекту та його підтримка зі сторони виробників сільськогосподарської продукції та потенційних споживачів (замовників) продукції дає можливість прогнозувати більш швидку окупність.

Долучені до системи партнери через спільно  організовану логістично-збутову складову підсилять фінансову спроможність та конкурентоспроможність один-одного.

За рахунок залучення власників ОСГ до співпраці, систематичне навчання та активу інформаційну кампанію, реєстрація ФОП та ФГ, створення кооперативів, буде досягнуто збільшення рівня доходів учасників системи, підвищення обсягу податкових надходжень у бюджет СС ОТГ (Додаток. Бізнес-план).

 

Інстуційна сталість

Проектні заходи проводитимуться у  відповідності до рішень та дозволів  ради СС ОТГ

Інституційну сталість проекту буде забезпечено КП в тісній співпраці з радою СС ОТГ, кооперативами, громадськими та комерційними об’єднаннями, зацікавленими в розвитку сільського господарства, місцевого ринку сільськогосподарської продукції, особистими та фермерськими господарствами, партнерами регіонального та національного рівнів.

КП, кооперативи та партнери сформують мережу співпраці,  через укладання партнерських угод, сформують систему логістики,  стандартизації, формування та постачання партій продукції  на ринки місцевого, регіонального, національного та зовнішнього охоплення, розбудують сталі канали збуту продукції.

Запроваджена форма агро-логістики перспективно отримує підтримку та заохочення з боку місцевого самоврядування у частині сприяння та на рівні прийнятих норм, положень, стратегій та планів зростання.

У відповідь на сформований запит КП запровадить навчально-методичний компонент щодо практики та особливостей ефективного застосування  агро-логістичних систем на рівні ОТГ та регіону, буде залишатися інформаційно-консультативним та методологічним центром.

 

Політична сталість

Впровадження Проекту дозволить ініціювати та реалізувати нові підходи щодо підтримки та розвитку особистих селянських та фермерських господарств на території  СС ОТГ та визначити перспективи створення подібних форм агро-логістичних збутових систем сільськогосподарської продукції за ініціативою органів місцевого самоврядування та місцевої виконавчої влади із залученням комунальних підприємств, установ, організацій, місцевих підприємців, громадських організацій та окремих представників територіальних громад.

На сьогодні є запит та згода громади ОТГ на таку проектну ініціативу. Відповідно до усіх політичних передумов Проект не є відповіддю на політичну кон'юнктуру та цілком відповідає стратегічним завданням та цілям національного, регіонального та місцевого розвитку.

Наявність успішно діючої агро-логістичної системи у складі комунального підприємства, кооперативів об'єднаних інтернет-платформою,  виступає в якості точки економічного та інфраструктурного зростання, формує території СС ОТГ  позитивний соціальний вплив на громаду у питаннях легального працевлаштування, самозайнятості, підприємництва, попередження трудової міграції, конкурентоспроможності господарювання на власних земельних ділянках.

 

Інновація

Реалізація Проекту забезпечує втілення наступних інновацій:

 • організаційних інновацій, суть яких полягає в організації логістично-збутової системи з комунального підприємства, кооперативів об'єднаних інтернет-платформою, що забезпечує максимально ефективне використання виробничих ресурсів власників ОСГ, що значно піднімає прибутковість та конкурентоспроможність самозайнятості у сфері господарювання на ОСГ;

 • стандартизація продукції та формування партій продукції для збуту, брендування, є інноваційними рішеннями по відношенню до поточного стану взаємодії власників ОСГ - виробників сільськогосподарської продукції та покупців продукції та споживачів кінцевого продукту;

 • використання для організації роботи агро-логістичної збутової системи сучасних виробничих та інформаційних технологій, в тому числі викоримтання енергоефективних технологій (електромобілів).

 • формування тренду кооперації товаровиробників сільськогосподарської продукції що мешкають у СС ОТГ, які отримуватимуть від КП  не лише послуги по організації збуту своєї продукції, а також консультативну, методично-довідкову підтримку, доступ до інформації  про сучасні технології вирощування сільськогосподарської продукції, ефективні методи господарювання та конкурентоспроможної самозайнятості.

ПЛАН ГРАФІК

Період виконання Захід Джерела фінансування (тис. грн.)
Передбачено ДФРР Передбачено місцевим бюджетом Передбачено з партнерських коштів
2019 Місяць 1 Місяць 1-12 Забезпечення функціонування команди втілення проекту (Керівник проекту; Менеджер проекту; Івент-менеджер проекту) Оплата послуг Місяць 1-12 згідно договору підряду з Заявником /Виконавцем проекту 259.2 28.8 0
2019 Місяць 1 Місяць 1-10 Забезпечення функціонування КП, яке здійснюватиме адміністративні функції та буде забезпечувати логістику. Створення; набір персоналу та оплата праці : (директор - 13 000 грн./міс., бухгалтер - 8000 грн./міс., юрист - 8000 грн./міс, менеджер і 887.4 98.6 0
2019 Місяць 1 Місяць 1 Інформаційна кампанія : проведення прес-конференцій, розповсюдження листівок, виступи на місцевому радіо та ТБ, рекламні та інформаційні ролики (ОТГ, місто) 22.5 2.5 0
2019 Місяць 2 Місяць 2 Аналітика виробничого потенціалу ОТГ 45 5 0
2019 Місяць 3 Місяць 3 Ярмарка - конференція в ОТГ з екскурсіями по садибах виробників (тривалість 2 дні) 112.5 12.5 0
2019 Місяць 3 Місяць 3 Проведення агрофестивалю у місті (тривалість 1 день) 112.5 12.5 0
2019 Місяць 3 Місяць 3-4 Встановлення та облаштування 6-ти МАФів (закупівля матеріалів та монтаж 4 МАФ - зупинка; 2 МАФів з інфраструктурою (підзарядні станції; спеціалізовані холодильні полиці; інформаційні табло ) 1246.5 138.5 0
2019 Місяць 3 Місяць 3-4 Створення логістичного центру (ЛЦ) (оренда, закупівля та облаштування холодильної камери) 79.2 8.8 0
2019 Місяць 3 Місяць 3-4 Придбання 2-х електромобілів 1350 150 0
2019 Місяць 3 Місяць 3 Формування асортименту, наповнення платформи; закупівля тари (упаковки) для товарів; брендування 45 5 0
2019 Місяць 4 Місяць 4-5 Відпрацювання тестової робочої моделі. Відвідування садиб виробників 54 6 0
2019 Місяць 6 Місяць 6 Моніторинг роботи системи, аналіз показників ефективності проекту; визначення проблемних місць. Формування передумов для спеціалізації виробників. 0 0 0
2019 Місяць 6 Місяць 6-12 Навчальні програми для виробників продукції для підвищення якості та конкурентоспроможності (6 тренінгів). Поступова спеціалізація виробників. 135 15 0
2019 Місяць 12 Місяць 12 Аудит проекту 13.5 1.5 0
2020 Півріччя 1 Забезпечення функціонування команди втілення проекту (Керівник проекту; Менеджер проекту) Місяць 1-12 129.6 14.4 0
2020 Півріччя 1 Навчальні програми для виробників продукції для підвищення якості та конкурентоспроможності 3 тренінги 67.5 7.5 0
2020 Півріччя 1 Інформаційна кампанія : проведення прес-конференцій, виступи на місцевому радіо та ТБ, рекламні та інформаційні ролики (ОТГ, місто) 22.5 2.5 0
2020 Півріччя 2 Сертифікація окремих ОСГ для підвищення доданої вартості продукту. Стандартизація та забезпечення якості продукту. 900 100 0
2020 Півріччя 2 Навчальні програми (продовження) 3 тренінги 67.5 7.5 0
2020 Півріччя 2 Аудит проекту 13.5 1.5 0
2021 Півріччя 3 Забезпечення функціонування команди втілення проекту (Керівник проекту; Менеджер проекту) Місяць 1-12 129.6 14.4 0
2021 Півріччя 3 Навчальні програми (продовження) 3 тренінги 67.5 7.5 0
2021 Півріччя 4 Відкриття сімейних фермерських господарств та реєстрація ФОПів; Створення кооперативів; Створення кооперативних міні-виробництв Навчальні програми (продовження) 3 тренінги 67.5 7.5 0

БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

Загальний бюджет проекту БЮДЖЕТНА ФОРМА 1

Найменування заходу Загальна вартість Джерела фінансування (тис. грн.)
ДФРР бюджет Місцевий бюджет Кошти партнерів
Забезпечення функціонування команди втілення проекту (Керівник проекту; Менеджер проекту; Івент-менеджер проекту) Оплата послуг Місяць 1-12 згідно договору підряду з Заявником /Виконавцем проекту 576 259.2 28.8 0
Забезпечення функціонування КП, яке здійснюватиме адміністративні функції та буде забезпечувати логістику. Створення; набір персоналу та оплата праці (директор - 13 000 грн./міс., бухгалтер - 8000 грн./міс., юрист - 8000 грн./міс, менеджер із закупівель - 808 727.2 80.8 0
Забезпечення функціонування КП, яке здійснюватиме адміністративні функції та буде забезпечувати логістику. Придбання техніки: стаціонарні компи 4 шт - 20 000 грн. планшети 2 шт - 12 000 грн. телефони 2 шт- 6 000 грн. принтер 2шт - 8000 грн. ноутбуки 4 шт - 178 160.2 17.8 0
Інформаційна кампанія : проведення прес-конференцій, розповсюдження листівок, виступи на місцевому радіо та ТБ, рекламні та інформаційні ролики (ОТГ, місто) 50 22.5 2.5 0
Аналітика виробничого потенціалу ОТГ 50 45 5 0
Ярмарка - конференція в ОТГ з екскурсіями по садибах виробників (тривалість 2 дні) 125 112.5 12.5 0
Проведення Агро - фестивалю у місті (тривалість 1 день) 125 112.5 12.5 0
Встановлення та облаштування 6-ти МАФів (закупівля матеріалів та монтаж 4 МАФ - зупинка - 325тис.грн.; 2 МАФів з інфраструктурою (підзарядні станції - 2 шт.; спеціалізовані холодильні полиці - 2 шт.;)- 1060 тис.грн. 1385 1246.5 138.5 0
Створення логістичного центру (ЛЦ) (оренда 8800/міс.-10 місяців 88 79.2 8.8 0
Придбання двох електромобілів 1500 1350 150 0
Формування асортименту, наповнення платформи; закупівля тари (упаковки)для товарів; брендування 50 45 5 0
Відпрацювання тестової робочої моделі. Відвідування садиб виробників 60 54 6 0
Навчальні програми для виробників продукції для підвищення якості та конкурентоспроможності (18 тренінгів * 25 000 грн.). Поступова спеціалізація виробників. 450 135 15 0
Щорічний аудит проекту 2 од. 30 13.5 1.5 0
Сертифікація окремих ОСГ Відкриття сімейних фермерських господарств та реєстрація ФОПів; Створення кооперативів; Створення кооперативних міні-виробництв (пекарні, сироварні.і т.д.) 1000 0 0 0

Розклад бюджету за статтями видатків БЮДЖЕТНА ФОРМА 2

Найменування заходу Загальна вартість Джерела фінансування (тис. грн.)
ДФРР бюджет Місцевий бюджет Кошти партнерів
тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. %
1. Видатки споживання:              
2. Видатки розвитку: 6475 4362.3 100 484.7 100 0 0
- оплата праці і нарахування на заробітну плату” 808 727.2 16.67 80.8 16.67 0 0
- використання товарів і послуг 138 124.2 2.85 13.8 2.85 0 0
- організація і проведення комунікативних заходів (семінарів, конференцій, круглих столів, конкурсів тощо) 700 360 8.25 40 8.25 0 0
- проведення обстежень, опитувань, аудиту, інше 80 58.5 1.34 6.5 1.34 0 0
- створення і функціонування робочих груп з реалізації проекту 576 259.2 5.94 28.8 5.94 0 0
ЗМІ, телебачення, друкування, реклама 50 22.5 0.52 2.5 0.52 0 0
- офісні витрати та обладнання 178 160.2 3.67 17.8 3.67 0 0
- оплата транспортних послуг 60 54 1.24 6 1.24 0 0
-придбання обладнання і предметів довгострокового користування 1500 1350 30.95 150 30.95 0 0
-інше будівництво (придбання) 2385 1246.5 28.57 138.5 28.57 0 0

Очікувані джерела фінансування БЮДЖЕТНА ФОРМА 3

Джерела фінансування Сума (тис. грн.) % загальної вартості
ДФРР 5827.5 90
Бюджет заявника 647.5 10
Бюджет партнерів 0 0

ПАРТНЕРИ

Інформація про партнерські організації

  Партнер
Повна назва Товариство з обмеженою відповідальністю “Агенція сталого розвитку”
Організаційно-правова форма установи Товариство з обмеженою відповідальністю
Поштова адреса м.Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 38
Контактна особа Міракін Василь Васильович (співзасновник)
Телефон/факс 0673705455
Адреса електронної пошти trener_gf@ukr.net
Кількість штатних співробітників (постійних та тимчасових) -
Роль у підготовці проекту Розробка концепції проекту, підготовка проектної заявки
Завдання, які покладені на організацію-партнера в реалізації проекту Забезпечення реалізації проекту згідно плану- графіку проекту та бюджету. Надання у користування електронної платформи згідно укладеного договору.
Інформація про заявника
ПІБ керівника органу Когут Сергій Анатолійович
Назва посади Голова Солобковецької сільської ради
Поштова адреса Грушевського вул. 2, Солобківці, Хмельницька, 32162
Телефон та мобільний тел. 2-93-67 +380972675180
Факс  
E-mail solobkivtsiotg@ukr.net
Інформація про керівника проекту
ПІБ керівника проекту

1.Солонинка Ірина Миколаївна

2, Степанюк Ярослав Сергійович

Місце роботи Солобковецька сільська рада
Назва посади

1. Головний спеціаліст відділу фінансів, бюджету та планування.

2. Головний спеціаліст сектору будівництва, інфраструктури та ком

Звання  
Адреса для листування з керівником проекту Грушевського вул. 2, Солобківці, Хмельницька, 32162
Телефон та мобільний

1. +380686462028

2. +380683282636

Факс  
E-mail

1. solonynkairyna@gmail.com

2. st_yaroslav1994@gmail.com

;