Сьогодні під час розширеного засідання колегії обласної державної адміністрації заступник начальника управління регіонального розвитку та будівництва облдержадміністрації Світлана Пасічник проінформувала про результати впровад­ження реформи місцевого самоврядування у Хмельницькій області.

IMG 4475

???°???????????? ???? ?·?°?????????? ?????µ?»???????????????° ?? ?·?°???°?»?????????? ???µ???????????? ???±?»?°?????µ?? ???????? ?????????????°?????? ?????? ?????????»?° ???µ?????µ ?????????µ

Світлана Михайлівна повідомила, що проектом перспективного плану формування територій громад області передбачено утворення на території області 62-х об’єднаних територіальних громад. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2018 ро­ку № 901-р затверджено зміни до перспективного плану формування територій громад Хмельницької області.

У 2018 році обласною державною адміністрацією надано 5 висновків на відповідність Конституції та законам України проектів рішень щодо утворення об’єднаних територіальних громад (Білогірської, Улашанівської, Ямпільської, Теофіполь­ської, Новоставецької) та 7 висновків щодо добровільного приєднання до об’єднаної територіальної громади (Гуменецької, Крупецької, Розсошанської сільських, Красилівської, Полонської та Волочиської міських об’єднаних територіальних громад та м. Сла­вута).

У квітні та грудні 2018 року, відповідно до постанов ЦВК, відбулися перші вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних голів об’єднаних громад Білогірської селищної, Шаровечківської сільської Хмельницького, Улашанівської сільської Славутського, Ямпільської сільської Білогірського, Новоставецької сільської Теофіпольського районів. Через неврегу­льовані чинним законодавством питання ЦВК не призначила додаткових виборів депутатів до Гуменецької сільської ради Кам’янець-Подільського району, до якої приєдналася Циківська сільська рада Чемеровецького району.

Додаткові вибори депутатів сільських рад Крупецької Славутського та Розсо­шанської Хмельницького районів мають відбутися у березні-квітні 2019 року.

На 15 січня 2019 року кількість утворених об’єднаних територіальних громад становить – 45, площа яких 11,78 тис. кв. км (57% площі області), до складу яких увійшло 800 населених пунктів з населенням 517,177 тис. осіб (40,8% від населення області, 347 базових рад).

Відповідно до оприлюдненого Мінрегіоном рейтингу процесу децентра­лізації за 2018 рік Хмельниччина у загальному рейтингу областей щодо формування об’єднаних територіальних громад посіла перше місце.

Водночас, повідомила доповідач, не утворено жодної об’єднаної територіальної громади у Вінь­ковецькому, Ізяславському, Старокостянтинівському районах.

Позитивна динаміка виконання місцевих бюджетів об’єднаними грома­дами області за 2015-2018 роки на практиці підтверджує ефективність впро­ваджу­ваних реформ децентралізації фінансових ресурсів.

Так, на підтримку розвитку об’єднаних громад з державного бюджету місце­вим бюджетам було виділено субвенцію на формування інфраструктури об’єднаної територіальної громади, загальний обсяг якої за 3 роки становив 514,5 млн. гривень. Завдяки цим коштам було реалізовано 603 проекти та заходи в різних сферах життє­діяльності громад.

Облдержадміністрацією спільно з Хмельницьким Центром розвитку місцевого самоврядування, обласним Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів дер­жавної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, Регіональним відділенням Асоціації міст України на­даються консультації, організаційна та методологічна підтримка процесів утво­рення об’єднаних територіальних громад.

Експертами Центру розвитку місцевого самоврядування проведено низку різноманітних заходів: нарад, семінарів, конференцій, виїздів у громади з пи­тань проведення виборів, реєстрації, передачі повноважень та майна, форму­вання бюджетів, отримання і використання субвенцій та інших питань.

Також проводяться семінари та тренінги з написання проектів регіональних стратегій, регіонального розвитку, муніципальних послуг, комунікації та просто­рового планування. За підтримки Програми “’U-LEAD з Європою”’ органі­зовуються виїзні семінари керівників, спеціалістів виконкомів місцевих рад в об’єднані громади інших областей для обміну досвідом роботи з цих питань.

За словами Світлани Михайлівни, лише за останні три місяці працівниками управління регіонального роз­витку та будівництва облдержадміністрації та експертами Хмельницького Центру розвитку місцевого самовряду­вання під час громадських обговорень, зустрічей, сходів сіл надано консуль­тації, роз’яснення мешканцям сіл, а також методичні рекомендації і матеріали сільським та селищним головам з питань утворення нових об’єднаних терито­рі­альних громад у Віньковецькому, Ізяславському, Красилівському, Старокос­тянтинівському районах.

В обласному Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації праців­ників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних під­приємств, установ і організацій за професійними програмами та за про­грамами тематичних короткострокових семінарів здійснюється навчання керівників та працівників виконавчих органів рад, утворених об’єднаними територіальними громадами.

Крім того, органи місцевого самоврядування, обрані об’єднаними громадами, бе­руть активну участь та перемагають у конкурсах на отримання міжнародної фінан­сової допомоги для реалізації власних проектів, покращення надання адміні­стративних та освітніх послуг, навчання спеціалістів місцевих рад тощо.

В свою чергу, Володимир Кальніченко відмітив, що окремі голови райдержадміністрацій  недостатньо працюють на місцях в питанні децентралізації. Тому посадовець звернув увагу керівників тих районів, де ще не утворено жодної ОТГ або виникають певні труднощі при реалізації даної реформи, аби ті активізувалися в питанні проведення роботи щодо створення ОТГ.

“Зараз ви маєте у своєму розпорядженні усі потрібні інструменти: законодавчу та фінансову підтримку від держави, позитивні приклади впровадження реформи у сусідніх районах, сприяння обласної влади. Тому наразі необхідно відкинути власні амбіції та налагодити конструктивний діалог із мешканцями районів, аби ініціатива створення ОТГ починалася не з обласних кабінетів, а була вираженням прагнення до позитивних змін від кожного громадянина”, – додав перший заступник голови адміністрації.

Фото без опису