Спільним Наказом Міністерства юстиції України та Генеральної прокуратури України від 21.01.2019 року №172/5/10, зареєстрованим у МЮУ 24.01.2019 року за №87/33058 затверджено Порядок реалізації пілотного проекту «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення».

Фото без опису

Спочатку для запровадження пілотного проекту було визначено шість областей України: Донецьку, Луганську, Львівську, Миколаївську, Одеську та Харківську. Проте, у квітні 2020 року прийнято рішення про запровадження принципу відновного правосуддя для неповнолітніх на національному рівні.

Пілотний проект ґрунтується на відновних підходах у кримінальних провадженнях про кримінальні проступки та нетяжкі злочини, вчинені неповнолітніми, і включає в себе скоординовану організацію ефективної комунікації між такими неповнолітніми і потерпілими від вчинених ними кримінальних правопорушень з метою забезпечення відшкодування заподіяної шкоди, максимально раннього виведення неповнолітніх правопорушників із кримінального процесу з обов’язковим ужиттям узгоджених заходів для їх ресоціалізації та запобігання повторним кримінальним правопорушенням. Проект реалізується на базі системи надання безоплатної правової допомоги.

Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення, може бути застосована у разі:

наявності потерпілої сторони - фізичної особи, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридичної особи, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди;

вчинення неповнолітнім вперше кримінального проступку або нетяжкого злочину;

визнання неповнолітнім факту вчинення кримінального правопорушення;

згоди неповнолітнього і потерпілого на участь у Програмі.

Програма реалізується шляхом залучення регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги посередника (адвоката, включеного до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, який пройшов навчання з реалізації цієї Програми) для проведення медіації та укладення угоди про застосування Програми відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення.

Медіація - добровільна, позасудова процедура, під час якої неповнолітній, який є підозрюваним у вчиненні кримінального правопорушення, та потерпілий за допомогою посередника намагаються врегулювати конфлікт шляхом укладення угоди про застосування Програми. Завдяки соцслужбам та психологам - коригується поведінка неповнолітнього.

Результати участі у Програмі враховуються під час прийняття рішення про наявність підстав для звільнення від кримінальної відповідальності або закриття кримінального провадження.

Відновне правосуддя - це не спосіб уникнути відповідальності, а інструмент для глибокого усвідомлення наслідків злочину і спроби виправити ситуацію.