Питання зняття з реєстрації місця проживання регулюється нормами Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), Закону України “Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні” (далі - Закон) та постанови КМУ від 07 лютого 2022 року №265 “Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад”.

Відповідно до частини 1 статті 18 зазначеного Закону зняття особи із задекларованого або зареєстрованого місця проживання (перебування) у разі звернення до органу реєстрації або через центр надання адміністративних послуг за місцем задекларованого або зареєстрованого місця проживання (перебування) здійснюється:

  1. за заявою про зняття особи із задекларованого або зареєстрованого місця проживання (перебування), поданою у паперовій формі такою особою, її законним представником або представником;

  2. за заявою власника житла приватної форми власності, поданої у паперовій формі, стосовно повнолітньої особи, місце проживання (перебування) якої зареєстровано або задекларовано в житлі, що належить власнику на підставі права власності.

Відповідно до пункту 57 Порядку декларування та реєстрації місця проживання (перебування), затвердженого постановою КМУ від 07 лютого 2022 року №265 (далі - Порядок) у разі звернення до органу реєстрації (у тому числі через центр надання адміністративних послуг) разом із заявою про зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) особа подає: паспортний документ (у разі особистого звернення); документ або відомості, що підтверджують сплату адміністративного збору; військово-обліковий документ (для громадян України, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку); рішення про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання, прийняте відповідним територіальним органом ДМС, або рішення про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном, прийняте відповідною закордонною дипломатичною установою України, у разі зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання особи у зв’язку з оформленням їй документів для виїзду за кордон на постійне проживання/залишення на постійне проживання за кордоном.

Заява особи про зняття її із задекларованого або зареєстрованого місця проживання (перебування) може подаватися також в електронній формі засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг. Така заява формується засобами Порталу Дія у довільній формі, придатній для сприйняття її змісту. У такому випадку документи до заяви не додаються.

У разі звернення до органу реєстрації (у тому числі через центр надання адміністративних послуг) разом із заявою власника житла про зняття особи (осіб) із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) власник житла згідно пункту 61 Порядку подає:

  1. документ, що посвідчує особу (у разі особистого звернення);

  2. документ, що підтверджує право власності на житло, в якому задекларовано/зареєстровано місце проживання (перебування) особи (осіб), що знімається.

У разі зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) за заявою власника житла більше однієї особи до органу реєстрації подаються заява та документ або відомості, що підтверджують сплату адміністративного збору, окремо щодо кожної особи. Така заява може бути подана лише повнолітньою особою або законним представником малолітньої дитини.

У разі подання заяви про зняття особи із задекларованого або зареєстрованого місця проживання (перебування) представником додатково подаються:

  1. документ, що посвідчує особу представника;

2) документ, що підтверджує повноваження особи як представника (законного представника).

Проте, у знятті із задекларованого або зареєстрованого місця проживання (перебування) може бути відмовлено, якщо:

  1. особа подала не в повному обсязі передбачені цим Законом документи (відомості) або документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, є недійсним;

  2. відомості реєстру територіальної громади не відповідають відомостям у поданих особою документах або відомостях;

3) за зняттям із задекларованого або зареєстрованого місця проживання (перебування) звернулася дитина віком до 14 років або особа, не уповноважена на подання документів.

Якщо ж вирішити питання у вказаному порядку неможливо, то відповідно до підпункту 2 пункту 50 Порядку, зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) здійснюється на підставі рішення суду, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житло або права користування житлом, про виселення, про зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) особи, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою (у такому випадку адміністративний збір не сплачується), однак сплачується судовий збір (при подані позову до суду), якщо позивач не звільнений від сплати судового збору. 

В силу частини 2 статті 405 ЦК України член сімї власника житла втрачає право на користування цим житлом у разі відсутності члена сімї без поважних причин понад один рік, якщо інше не встановлено домовленістю між ним і власником житла або законом.

Таким чином, зняття особи із задекларованого або зареєстрованого місця проживання (перебування) може бути здійснено шляхом звернення до органу реєстрації або через центр надання адміністративних послуг за місцем задекларованого або зареєстрованого місця проживання (перебування) самою особою (її представником) або ж самою особою в електронній формі через Портал Дія, або власником житла, або в судовому порядку за позовом власника житла.

 

 

Фото без опису

 

 

Головний юрист сектору 

“Ярмолинецьке бюро правової допомоги”                      Наталія КОСТЮК