Відповідно до загальних засад цивільного законодавства право власності та інші

речові права на нерухомі речі, обтяження цих прав, їх виникнення, перехід і при-
пинення підлягають державній реєстрації.

Державна реєстрація прав — це офіційне визнання і підтвердження дер-
жавою фактів набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно,

обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних відомостей до Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно (далі — Державний реєстр).
ПІД НЕРУХОМИМ МАЙНОМ, РЕЧОВІ ПРАВА НА ЯКЕ ПІДЛЯГАЮТЬ
ДЕРЖАВНІЙ РЕЄСТРАЦІЇ, РОЗУМІЄТЬСЯ:
● об’єкт житлової і нежитлової нерухомості (будинок, квартира, офісне,
складське приміщення, гараж тощо);
● земельна ділянка;
● підприємство як єдиний майновий комплекс.
Нерідко, особливо під час евакуації із зони активних бойових дій, виникають
ситуації, коли оригінал документа, що підтверджує право власності на нерухомість,
загублено чи зіпсовано.

 

Фото без описуФото без описуВАРТО ПАМ’ЯТАТИ, ЩО ВТРАТА ВІДПОВІДНОГО ДОКУМЕНТА
НЕ ОЗНАЧАЄ ВТРАТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
За загальним правилом, у разі втрати або зіпсування документа, суб’єкт, що
видав такий документ, може видати його дублікат. Дублікат документа має таку ж
юридичну силу, як і оригінал.
У разі проведення бойових дій на території знаходження нерухомого майна,
слід дізнатися фактичне місце перебування державного органу або нотаріуса, який
посвідчував правочин.
Зверніть увагу, що процедури відновлення документа, що підтверджує право
власності на нерухомість, виданого до та після 1 січня 2013 року, відрізняються.

ЯК ВІДНОВИТИ ВТРАЧЕНИЙ ДОКУМЕНТ, ЩО
ПІДТВЕРДЖУЄ ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА НЕРУХОМІСТЬ,
ВИДАНИЙ ПІСЛЯ 1 СІЧНЯ 2013 РОКУ
У разі втрати, пошкодження або знищення документа, виданого після 1 січня
2013 року, дані про державну реєстрацію відповідних прав містяться у Державному
реєстрі.
Тож, якщо власник нерухомого майна з якоїсь причини не має документів
про право власності, у такому випадку це право підтверджується на підставі інфор-
мації з Державного реєстру, яка отримується шляхом безпосереднього доступу до
нього, без витребування відповідних дублікатів документів.
ВАЖЛИВО!
ДОВІДКА З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ Є ДОСТАТНІМ

ЯК ВІДНОВИТИ ВТРАЧЕНИЙ ДОКУМЕНТ, ЩО
ПІДТВЕРДЖУЄ ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА НЕРУХОМІСТЬ,
ВИДАНИЙ ПІСЛЯ 1 СІЧНЯ 2013 РОКУ
У разі втрати, пошкодження або знищення документа, виданого після 1 січня
2013 року, дані про державну реєстрацію відповідних прав містяться у Державному
реєстрі.
Тож, якщо власник нерухомого майна з якоїсь причини не має документів
про право власності, у такому випадку це право підтверджується на підставі інфор-
мації з Державного реєстру, яка отримується шляхом безпосереднього доступу до
нього, без витребування відповідних дублікатів документів.
ВАЖЛИВО!
ДОВІДКА З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ Є ДОСТАТНІМ

ВІДНОВЛЕННЯ ДОКУМЕНТА, ЩО ПІДТВЕРДЖУЄ
ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА НЕРУХОМІСТЬ, У СУДОВОМУ
ПОРЯДКУ
У разі відсутності можливості отримати дублікат втрачених чи пошкоджених
документів (наприклад, через перебування нотаріуса чи органу місцевого само-
врядування на тимчасово окупованій території, знищення архівів на тимчасово
окупованій території), передбачена можливість звернення до суду.
Заявами, що подаються до суду, можуть бути: заяви про визнання права
власності на майно, усунення перешкод у здійсненні права власності шляхом ви-
требування правовстановлюючих документів на майно, витребування з чужого
незаконного володіння, встановлення юридичного факту (володіння обʼєктом
нерухомого майна на праві приватної власності).
Якщо ж було втрачено саме рішення суду, яким підтверджувалось право
власності, власник нерухомого майна може звернутися із заявою до суду першої
інстанції, де розглядалась відповідна справа, за повторною видачею судового рішення.
ВАЖЛИВО!
На офіційному вебсайті Верховного Суду (supreme.court.gov.ua) у розділі
Громадянам в підрозділі Розпорядження про визначення терито-
ріальної підсудності справ міститься зведена інформація про перелік
судів, територіальну підсудність яких було змінено у зв’язку з неможли-
вістю здійснювати правосуддя під час воєнного стану.