Раннє втручання – це міждисциплінарна сімейноцентрована система допомоги дітям раннього віку (від народження до 3-х років) із порушеннями розвитку та дітям груп біологічного й соціального ризику, спрямована на покращення розвитку дитини та підвищення якості життя родини. Фото без опису

        Раннє втручання - це система комплексної допомоги дітям раннього та дошкільного віку з порушеннями психофізичного розвитку, супроводу їхніх родин. Послуга раннього втручання, дає можливість забезпечувати різноманітні потреби сімей із дітьми, які мають порушення психофізичного розвитку, ефективно попереджати інвалідизацію дитини. Вчасне надання послуги раннього втручання дозволяє забезпечити потребу батьків у психологічній і професійній допомозі, створити умови для максимально ефективного використання наявного потенціалу дитини для її розвитку, підготувати дитину до інклюзивного навчання. Позитивний результат може бути досягнутий у випадку діяльності мультидисциплінарних команд раннього втручання – фахівців різних спеціальностей – за взаємодії закладів і установ охорони здоров’я, соціального захисту, освіти й недержавних організацій.

           Раннє втручання вважається однією з найбільш важливих послуг для дітей раннього та дошкільного віку з інвалідністю, дітей із ризиком набуття інвалідності або проблемами здоров’я, спрямованою не тільки на реабілітацію, а й на попередження порушень  розвитку. Раннє втручання включає розгалужену систему узгоджених послуг (медичних, медико-реабілітаційних, психологічних, психотерапевтичних, логопедичних, соціальних, освітніх), які сприяють розвитку дитини відповідно до її віку й забезпечують підтримку родини в період від народження дитини до 6 років.