Розвиток рибництва є необхідною складовою для задоволення потреб населення в цiнному продукті харчування - рибi та продуктi з неї. Відповідно до статті 5 Закону України «Про аквакультуру» суб'єкти аквакультури зобов'язанi додержуватися нормативно-правових актів у сфері аквакультури та подавати центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, звітну інформацію щодо обсягів виробництва продукції аквакультури у визначені строки за формами, затвердженими в установленому порядку.

Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України вiд 11.09.2023 року № 1655 затверджено нову форму звітності № 1A- аквакультура (річна) «Звіт про аквакультуру за 20 р.>> (далі - Звiт). Суб'екти господарювання, які здійснюють свою дiяльнiсть у галузі аквакультури, повинні подавати Звіт не пізніше ніж 10 січня року, наступного за звітним.

Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у  Хмельницькій області (далі - Управління), згідно із пунктом 12 Положення про - Управління, затвердженого  наказом Державного агентства господарства України від 15.07.2016 року № 229 (у редакції наказу Державного агентства меліорації та рибного господарства України від 23.02.2023 року № 93) (зі змінами) (далі - Положення), під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та організаціями на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, які координують його діяльність і сприяють йому у виконанні покладених на нього завдань. З огляду на вищевикладене, вiдповiдно до законів України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів», «Про аквакультуру», Положення, з метою забезпечення раціонального використання рибогосподарських водних об'єктів (їх частин), ефективного здійснен я рибогосподарської діяльності, посилення контролю за діяльністю субєктiв рибного господарства, які здійснюють виробництво продукції аквакультури, в

частині подання щорічного обов'язкового Звіту, просить повідомити орендарів

водних об'єктів про необхідність належного виконання вимог чинного

законодавства і подання Звіту (копія форми додається).

Заздалегідь вдячні за співпрацю!

Фото без опису