НАРИСИ ІСТОРІЇ СОЛОБКОВЕЦЬ. ДАВНЯ ІСТОРІЯ КРАЮ. ПОЧАТОК ЛЮДСЬКОГО ЖИТТЯ В НАШІЙ МІСЦЕВОСТІ.


?????????»?????° ?????? ???»?µ?????°???????° ???????????????°.Про найдавніші часи на території нашого краю немає ніяких писемних свідчень. Тому на перший план при досліджені минулого виступає археологія, галузь історичної науки, що вивчає матеріальні рештки попередніх епох.
Іншим вагомим джерелом висвітлення давнього минулого краю є історичні події, що відбувалися в ту епоху на території нашого Поділля, особливо в межиріччі верхів’я Південного Бугу та середньої течії Дністра, посередині якого і знаходиться наше село.
?????????»?????° ?????? ???»?µ?????°???????° ???????????????°.Знайдені в Солобківцях та на його околицях кремінні знаряддя праці ( сокири, тесло, скребла, гостроконечник, проколка, ножевидні пластини, наконечник стріли) за призначенням та технікою їх виготовлення відносимо до доби неоліту (нового кам’яного віку) VІ – ІV тис. до н.е. Ця епоха була переломною в історії людства, яку ще називають «неолітичною революцією», коли суспільство перейшло від привласнюючи форм господарювання (мисливство, рибальство, збиральництво) до відтворюючих (землеробство та скотарство). 
?????????»?????° ?????? ???»?µ?????°???????° ???????????????°.Раніше від своїх північно – східних сусідів племена межиріччя Південного Бугу та Дністра почали займатися примітивним землеробством. Вирощували ячмінь, пшеницю, з городніх культур : цибулю та часник . Одночасно розвивалося і скотарство. Приручено та розводилася велика рогата худоба, свині, вівці, кози. Не втратило своє значення в веденні господарства полювання, рибальство та збиральництво.
?????????»?????° ?????? ???»?µ?????°???????° ???????????????°.Величезним досягненням стало винайдення ліпної кераміки, примітивного прядіння та ткацтва, удосконалюється будівництво житла.
Поселення ранніх землеробів були незначними за розмірами, які розміщувалися на мисах високих плато та річкових берегів. Житла в основному були наземними, розмірами в середньому 7 на 3 метри. Вони мали кам’яні вогнища. Стіни були зведені з обплетеного дерев’яного каркасу, обмазаного глиною. Будинки були накриті двосхилою покрівлею з очерету або соломи.
?????????»?????° ?????? ???»?µ?????°???????° ???????????????°.Доба неоліту в межиріччі Південного Бугу і Дністра представлена двома археологічними культурами: лінійно – стрічковою та буго – дністровською. Знайдені знаряддя праці в нашій місцевості свідчать про те що тут мало місце пересікання цих двох ранніх землеробських культур. Більшість артефактів виготовлено з місцевого темно-сірого кремнію з домішками кварциту. На окремих знаряддях праці є елементи шліфування ріжучого краю, що характерно для племен буго – дністровської культури. 
?????????»?????° ?????? ???»?µ?????°???????° ???????????????°.Відсутність кераміки та ознак поселення в нашій місцевості, а також те що серед знарядь праці не має землеробського реманенту, говорить про те що людські колективи неоліту перебували на території Солобковець та в околицях села епізодично з метою полювання та збиральництва, заготівлі деревини. В своїй більшості давні знаряддя праці в нашій краї було знайдено біля водоймищ, що свідчить про те що ріки та струмки використовувалися людьми як шляхи сполучення.