Згідно із законодавством кожен українець, який залишився без роботи, має право на отримання державної компенсації у вигляді допомоги по безробіттю. З 1 вересня 2020 року розмір мінімальної заробітної плати становить 5 тис. грн. Чи вплинуло це на розмір допомоги по безробіттю? Давайте розглянемо детальніше.

Фото без опису

Хто має право на отримання допомоги?

Допомога по безробіттю надається громадянам України, які отримали офіційний статус безробітного. Відповідно до ч. 1 ст. 43 Закону України «Про зайнятість населення» статус безробітного надається:

 ? непрацюючим особам працездатного віку до призначення пенсії (зокрема на пільгових умовах або за вислугу років), які через відсутність роботи не мають заробітку, але готові та здатні приступити до трудової діяльності;

? особам, молодше 16 років, які працювали і були звільнені у зв’язку з припиненням або перепрофілюванням підприємств, скороченням чисельності штату;

? інвалідам, які не досягли пенсійного віку і отримують пенсію з інвалідності або соціальну допомогу.

Розмір грошової допомоги.

Сума мінімальної допомоги, яка виплачується застрахованим громадянам з урахуванням зарплати та страхового стажу становить 1 800 грн, не застрахованим особам – 1000 грн. (на період карантину); максимальний розмір допомоги – 8 788 грн.

Від чого залежить розмір виплати допомоги по безробіттю?

 ? від страхового стажу;

? підстави припинення трудових відносин;

? розміру заробітної плати, отримуваної громадянином перед звільненням.

Порядок виплати допомоги по безробіттю.

Допомога по безробіттю виплачується не рідше ніж два рази на місяць, а за згодою безробітного – один раз на місяць. Період, за який здійснюється поточне нарахування допомоги по безробіттю, обмежується датою, що передує дню останнього відвідування безробітним центру зайнятості, де він зареєстрований.

Тривалість виплати допомоги.

Допомога по безробіттю виплачується залежно від тривалості безробіття у відсотках до визначеного розміру:

– перші 90 календарних днів – 100 відсотків;

– протягом наступних 90 календарних днів – 80 відсотків;

– у подальшому – 70 відсотків.

Відповідно до законодавства загальна тривалість виплат не може перевищувати 360 календарних днів протягом двох років.

 

Хмельницький обласний центр зайнятості