Повідомлення 

про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Солобковецької сільської ради

 

Фото без опису« Солобковецька сільська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора Комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Солобковецької сільської ради ( адреса вул Ломоносова буд 4 , с. Солобківці, Хмельницького району Хмельницької області вид діяльності: надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання )

До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які мають: вищу освіту за професійно-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.  

Документи на конкурс подаються до відділу Соціальної політики Солобковецької сільської ради  за адресою вул. Грушевського, буд 2, с. Солобківці, Хмельницького району Хмельницької області з 17 грудня 2021 року по 30 грудня 2021 року  

Дата проведення конкурсу: 4січня 2022 року

Місце проведення конкурсу зал засідань Солобковецької сільської ради ,вул. Грушевського, буд 2, с. Солобківці, Хмельницького району Хмельницької області

заяву про участь у конкурсі за формою, визначеною у додатку;

належним чином завірені копії документа, що посвідчує особу, документа про освіту, трудової книжки або інших документів, що засвідчують досвід роботи;

автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

мотиваційний лист, складений у довільній формі;

довідку про відсутність судимості;

перспективний план розвитку Комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Солобковецької сільської ради ».

Крім зазначених документів, претендент може додатково подавати документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

У разі подання заяви та документів, передбачених цим пунктом, лише електронною поштою претендент до проходження перевірки на знання норм відповідного законодавства України додатково подає власноручно підписану заяву.

Солобковецькому сільському голові

Когуту Сергію Анатолійовичу

 ____________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові претендента)

який (яка) проживає за адресою: _________

____________________________________,

____________________________________,

(номер контактного телефону)

адреса електронної пошти ______________

 (заповнюється друкованими літерами)

 

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади директора Комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Солобковецької сільської ради.

Підтверджую достовірність інформації, викладеної у поданих мною документах.

Про проведення конкурсу прошу поінформувати мене шляхом*:

? надсилання листа на зазначену адресу;

? надсилання електронного листа на зазначену електронну адресу;

? телефонного дзвінка за номером ______________________________;

? __________________________________________________________.

 (іншим доступним способом)

_________________ 20___ р.                       _________________

                                                                                                (підпис)

 У разі неможливості інформування вибраним претендентом способом повідомлення надсилається на зазначену в цій заяві електронну адресу.